top of page

Umelecký festival v Trenčianskych Tepliciach sa zapojil do boja proti odpadu

Aktualizováno: 20. 6. 2019

Trenčianske Teplice, 17. júna 2019 – Už 21. – 23. júna bude v Trenčianskych Tepliciach multižánrový festival ART IN PARK. Okrem kvalitného umenia chcú organizátori podporiť edukáciu v oblasti odpadu a šíriť princípy zero waste. Súčasťou bude kompostovateľný riad, prednášky, workshopy a filmové premietanie na tému ochrany životného prostredia.


Umelecký festival ART IN PARK každoročne prináša do kúpeľného mesta Trenčianske Teplice kvalitné a ľahko uchopiteľné umenie pre široké vekové kategórie. Za jeho organizáciou stojí občianske združenie CULTURA a Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice. Okrem umeleckého zážitku chcú organizátori podujatia edukovať návštevníkov v oblasti ekológie a zabezpečiť tak, aby festival nebol záťažou pre životné prostredie. Do programu zaradili filmového premietanie s ekologickou tematikou, prednášky a workshopy na tému, ale aj ekologický riad na mieste. „Touto cestou sme sa rozhodli ísť kvôli množstvu odpadu, ktorý podobné akcie vyprodukujú. Festival sa stal počas predchádzajúcich 3 ročníkov naozaj obľúbený medzi obyvateľmi aj návštevníkmi mesta. Je to príležitosť sprostredkovať im dôležitosť tejto témy,“ uviedla organizátorka z CULTURA o.z, Zuzana Danechová.


Kompostovateľný riad a separačné zóny

Hlavným krokom v podpore zero waste myšlienky bude pre organizátorov vyžívanie kompostovateľného riadu a ďalšieho príslušenstva v gastro zóne festivalu. „Využívať budeme riady z materiálov ako cukrová trstina alebo kukuričný škrob,“ hovorí Z. Danechová. V rámci festivalu budú zároveň vyhradené zóny so separovaným odpadom. Pre biologicky rozložiteľný odpad bude vyhradená samostatná nádoba určená pre kompostovateľný riad. Na festivale bude tiež okrem separovania a kompostovania využívaný systém vratných pohárov.
Spolupráca s INCIEN

Do programu festivalu organizátori zaradili diskusie o koncepte zero waste a udržateľnosti v spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. Martina Ľuptáková sa s návštevníkmi v prvej prednáške porozpráva o problematike rýchlej módy a jej dopade na planétu a životy ľudí, ktorí pracujú v textilnom priemysle a vysvetlí pojmy ako upcyklácia, recyklácia, downcyklácia alebo princípy kapsulového šatníka. V druhej prednáške rozoberie mýty a pravdy o odpade a zodpovie, ako to v skutočnosti je so systémom vratných plastových fliaš alebo či je separácia odpadu postačujúca.


Edukácia prostredníctvom filmov

Jednou z nosných častí festivalu je filmová tradícia mesta, ktorá má už 26 rokov. Tento rok je rozdelená do 5 filmových sekcií, do ktorých bude zaradená aj sekcia EKO. Súčasťou budú edukatívne dokumenty, ktoré festival prináša v spolupráci s environmentálnym združením MY SME LES. Premietaný bude slovenský dokument Nesmrteľný les, islandský film Woman at War alebo dobrodružné Putovanie so sobíkom.
K ekológii sú vedené aj deti

Do programu festivalu zaradili organizátori aj tvorivé workshopy určené pre deti aj dospelých, ktoré pripravujú spolu so známym slovenským mesačníkom. Charakteristické budú využívaním recyklovaných materiálov. Deti v sprievode rodičov si tak osvoja myšlienku opätovného využívania niektorých predmetov. Tvoriť sa budú interiérové doplnky, detské hračky či záhradné dekorácie.


Program v parku bude počas trvania festivalu ART IN PARK 21. – 23. júna pre všetkých návštevníkov zdarma. Všetky informácie o 4. ročníku môžete sledovať na www.artinpark.sk alebo Facebooku.


Festival ART IN PARK organizuje Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice a občianske združenie Cultura. Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa a je realizovaný za podpory Trenčianskej nadácie.

Comentarios


bottom of page