PROGRAM

Zmena programu vyhradená

Päť filmových sekcií premietaných na dvoch miestach vrátane obľúbeného open air.

Koncerty obľúbených kapiel a podpora lokálnych hudobných talentov.

Prezentácia mladých výtvarníkov prostredníctvom pôsobivých dekorácií v parku.

Predstavenia pre návštevníkov každého veku v príjemnom prostredí parku.

Sprievodné aktivity spojené s umením pre malých aj veľkých.

© 2019 by Spicybrown