web-2.png

OPATRENIA COVID 19

Milí návštevníci, festival ART IN PARK bude prebiehať v súlade s aktuálnymi nariadeniami. Festival je preto rozdelený na dva sektory – festivalový stan a stage a zóna pred open air premietaním. Do zóny je nutné vchádzať a vychádzať len cez vyznačený vstup, aby bolo možné monitorovať počet osôb.

hygiena_art in park